22.11.2017 Muzeum Litovel

Ve středu 22. listopadu 2017 od 8:15 proběhla v budově muzea Litovel beseda o Gustavu Frištenském, zaměřena hlavně na období 2 sv. války. Určena byla pro žáky 9 tříd ZŠ Vítězná Litovel.


Překopírované ze zdroje ZŠ Vítězná Litovel 2.12.2017

http://www.zsviteznalitovel.cz/cs/ze-zivota-skoly/pribehy-bezpravi-1

Příběhy bezpráví

Také letos jsme se v rámci výuky dějepisu s žáky 9. ročníků zapojili do tradičního projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví. Na besedě v litovelském muzeu s paní Mgr. Frištenskou jsme se dozvěděli více ze života významného litovelského sportovce Gustava Frištenského. Poutavé vyprávění žákům přiblížilo rodinný život lidí před válkou i strádání občanů Litovle za 2. světové války. V jeho životním příběhu se často opakují hodnoty, které bychom si měli uchovávat také v dnešní době: vztah ke sportu, pravidelný pohyb, zdravá strava, přátelství, ale také nebýt lhostejný k těm, kteří potřebují pomoc. Frištenský za války finančně pomáhal dětem a vdovám po padlých vojácích, za což byl nacisty souzen a vězněn. Po besedě následovala prohlídka jeho expozice. Deváťáci si rozšířili své znalosti z dějepisu a dozvěděli se zajímavosti z historie našeho regionu.
Mgr. Halka Verna