25.11.2016 - muzeum Litovel

Beseda o G. Frištenském se uskutečnila hlavně pro žáky 9. tříd Základní školy.  Byla zaměřena na válečnou dobu a osudy pana Gustava Frištenského, kdy byl v době německé okupace zavřený. Dále byl promítán film od Pavla Taussiga Příběhy domů. Čtení dopisů spoluvězňů a vzpomínky přátel a pamětníků GF z této doby.

25. listopadu navštívili žáci 9.C Muzeum v Litovli, aby se na besedě z cyklu Příběhy bezpráví s Mgr. Zdenou Frištenskou dozvěděli více o Gustavu Frištenském. Seznámili jsme se s životními etapami tohoto litovelského sportovce, který zápasil celých 47 let ve 30-ti zemích světa. Za 2. světové války byl gestapem zatčen za odbojovou činnost a vězněn. Součástí besedy byly i krátké filmy o jeho působení. V dokumentu Karla Čáslavského „Hledání ztraceného času“ jsme zhlédli také ukázky staré Litovle a areálu pivovaru na počátku 20. století. Žáci byli překvapeni, jak moc se město změnilo. Na závěr jsme si prošli expozici věnovanou Gustavu Frištenskému. Pro svoji odvahu, pomoc druhým v nouzi, ale i pro svůj zdravý životní styl a lásku ke sportu může být příkladem a vzorem i dnešním mladým lidem.

Mgr. Halka Verna

25.11.2016 - muzeum Litovel


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.