předání ocenění 28.10.2015 Jindřišská věž, Praha

Gustav Frištenský má ve vesmíru svou planetku

Známá česká astronomka Lenka Kotková (roz.Šarounová) objevila při svém pozorování v Ondřejově 14. ledna 1998 novou planetku. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala tuto planetku nacházející se mezi Marsem a Jupiterem jménem našeho velice významného českého sportovce - planetka FRIŠTENSKÝ. Planetka má číslo 24967. Slavnostní předání osvědčení se uskutečnilo v den státního svátku České republiky 28.10.2015 v Jindřišské věži v Praze. Osvědčení z rukou čestného předsedy České astronomické společnosti RNDr. Jiřího Grygara převzala za Spolek Gustava Frištenského jeho praneteř Mgr. Zdenka F rištenská z Litovle. Takové pojmenování vesmírného tělesa se nedá koupit a ani neexistuje žebříček důležitosti či posloupnosti. Pojmenování je pouze v pravomoci objevitele. Ten musí provést několikrát řadu pozorování, aby spolehlivě určil dráhu planetky a dohledal další záznamy z jiných observatoří ve světě. Pozorovaný objekt dostane předběžné označení. A až po několika letech se ukáže, zda se opravdu jednalo o nové těleso. Někdy to trvá tři, někdy deset let i více. Teprve pak má objevitel právo navrhnout Mezinárodní astronomické unii jméno nové planetky.

Fotografie z předání a certifikát jsou uvedeny níže na stánce.

Certifikát

Další fotky z předání

předání ocenění 28.10.2015 Jindřišská věž, Praha


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.