Knihy

Miluše Čábelová

700 let Velimi

48 str., 2004, vydala obec Velím a Vítězov

Vše, co obec prožila a její obyvatelé s ní, se stalo minulostí. A ku příležitosti oslavy kulatého výročí si nejenom obec zlomové okamžiky svého vývoje touto knihou připomíná.

 


 

Wolf, Milan

Český film v obrazech 1898 - 1945

257 stran, HART Praha 2002

Fotografie a plakáty ze soukromého filmového archivu Milana Wolfa a ing. Šestáka,

 


Frištenský Gustav

Stručné sportovní vzpomínky ze čtyř dílů světa a vzpomínky ze šesti protektorátních žalářů, které prožil Gustav Frištenský.

Vydáno vlastním nákladem, r.1949

Gustav Frištenský, světový sportovní rekordman, který docíll za 50 let své činnosti 10.000 vítězství. Těmto úspěchům přihlíželo přes 25 milionů nadšených diváků všech národů. Obsahem je 70 článků a na 50 fotografií ze sportovního archivu Gustava Frištenského


 

Společnost přátel vesnice a malého města

Hanácký kalendář 2008

176 stran, Olomouc 2008

Články v češtině i hanáčtině od různých autorů, územně ohraničené Olomouckým krajem, zachycují minulost i současnost tohoto regionu.

 


 

Švub, Josef

Historie síly (geneze těžkoatletického sportu)

245 stran, Pardubice 1997

Dějiny siláckých sportů, tradice sportovního zápolení, souboje či testování síly.

 

 


 

Švandrlík, Miloslav, ilustrace Winter Jiří - Neprakta

Hrdinové a nebojsové

111 stran, Praha 2008

Odvaha a statečnost jsou lidské vlastnosti, které se vždycky cení, někdy dodatečně. Zde uvádění hrdinové, rekové s kořeny v historické existenci jsou osobnosti všem dobře známé. Např. Achilles, Bivoj, D’Artagnan,           Frištenský, Odysseus, Tarzan apod.

 


 

Pekárek Vladimír

 

 

 

 

 

 


 

Cholinská Jarmila

Kořeny

79 stran, Litovel 2006

Básničky litovelské patriotky podávaní pravdivý obrázek svébytné kultury třicátých a čtyřicátých let minulého století Litovle i jejich obyvatel.

 

 


 

Veselý Josef

Kterak…..

aneb (první) půlkopa, tj. plní třicítka míst a příběhů z české, moravské a slezské minulosti, a to slavné i neslavné

 279 str., vydalo nakl. Titanic, spol.s r.o., Praha 5

Na třicet míst, postav a dějů, hodné nejen naší (a nejen české) paměti či pozornosti. Kterak se na místo „mít sílu jako býk“, začalo říkat „mít sílu jako Frištenský“….. a dalších dvacetdevět příběhů…kterak se říkávalo….


 

Ptáček, Michal

Lexikon zajímavých zbytečností aneb co určitě musíte vědět, aniž to kdy budete potřebovat

271 stran, Albatros Praha 2006

1500 hesel obsahujících zajímavé informace jsou abecedně seřazeny. Kniha uvádí známý svět do nových nebo méně známých souvislostí, obecně známé lidi a věci doplňuje do mozaiky okolního světa.

 


 

  Kolektiv

Lucha Graco Romana campeonato copa Buenos Aires 1911

Buenos Aires, 1911

Brožura vydaná ku příležitosti pořádání zápasu: fotografie zápasníků + stručný popis, hodnotící tabulka, reklamy.


 

Hanousek, Ivan a Lacina, Jiří

Naši slavní sportovci

414 stran, Albatros Praha 1987

Kniha představuje naše nejslavnější a nejznámější sportovce. Celkem 150 profilů nejznámějších sportovců zde zastupuje padesátku různých sportovních odvětví.


 

Sadílek Josef

Nezapomenutelná setkání - lístky z vavřínů

129 str., vydání první, Toužimský & Moravec

Poetická kniha vzpomínek na význačné osobnosti veřejného života

  


 

Gustav Frištenský

Obrázky ze života mistra Gustava Frištenského

Album, soukromý výtisk, 1946

Fotografie a pohlednice, které sestavil a nalepil Gustav Frištenský. V roce 1946 je věnoval synovci Daliborovi Frištenskému, vlastnoruční věnování na první straně.


 

Davídek, Josef

Od Frištenského k Máchovi

286 stran, Olympia Praha 1979

Přehledná publikace historie zápasu, která má v našich zemích dávnou tradici. Je to první publikace tohoto druhu vydaná u nás.

 


 

Lubomír Šik

Osobnosti Litovle

Str.6, vydal: Viktor Kohout, BAVI, 2006

Brožura vydaná ke Dnům Evropského dědictví v r. 2006 v rámci Litovelských slavností. Připomíná významné osobnosti Litovle a jejich bydliště.

 


 

Hlůzová Vlasta

Osobnosti Šternberka 2

278 str., vydáno vlastním nákladem, Šternberk 2009

Biografie 32 osobností, jejichž životní osudy se většinou úzce vázaly přímo k městu Šternberku anebo jeho nejbližšímu okolí,  a které svou činností a dílem pozitivně ovlivnily především náš národní život, měly vysoký morální kredit a často také pohnuté osudy.


 

Zatloukal, Jozef

Památník Československé tělovýchovy a sportu

290 stran, Pravda Bratislava 1947

Je první knihou svého druhu v české literatuře. Zachycuje jednotlivé obory sportu a tělesné výchovy, velké sportovní události na domácím i světovém kolbišti. Na knize spolupracovalo 52 autorů.

 


 

PhDr. Karla Vymětalová, Pavlína Procházková, PhDr. Stanislava Kovářová

Paměti obce Lužice

Obecní úřad Lužice, r. 2002

Historie obce Lužic u Šternberka od nejstarších dob po 90.léta. Doplněna fotografiemi ze soukromých archivů lužických občanů 

 


 

Cichá, Irena

Pivovary Moravy a Slezska

109 stran, Region Silesia, Český Těšín 2002

Historický i současný pohled na výrobu piva v moravských a slezských pivovarech. Stávající sortiment výrobků i významná ocenění jednotlivých pivovarů.

 


 

Horáková, Šárka:

Po stopách s Miroslavem Vladykou.
272 stran. Praha 2006. Cena 269,- Kč.
Známé osobnosti naší historie jako průvodci po českých a moravských krajích, mj. Antonín Dvořák, Gustav Frištenský a Dušan Jurkovič.

 

 


 

Cílek, Roman., Čermák, František

Pražské povstání 1945

143 stran,Pražská vydavatelské společnost, literatura faktů, Praha 2005

Pohledy do zákulisí historie, války, bitvy, armády, aféry, skandály, špionáž, pozoruhodné osobnosti, nevšední osudy

 


 

Frištenská, Zdena

Rok Gustava Frištenského

8 str., Litovel 2007

Brožura vydaná v roce 2007 ku příležitosti "Roku Gustava Frištenského. Přehled významných akcí uspořádaných v tomto roce.

 


 

Böhm, A. – Zárybnický, M.:

Sto zápasnických let
171 stran. Praha 1995. Cena110,- Kč.
Historie zápasnického sportu doplněna historickými fotografiemi.

 

 

 


 

Zápotocký, Vladimír

Úsměvy šampionů

185 stran, Břeclav 1998

Zákulisí pestré plejády našich sportovců, kteří proslavili svou vlast v celém světě. Jejich zásluhou stoupala česká vlajka na stožár a zněla naše hymna. Věra Čáslavská, Ludvík Daněk, Ivan Lendl, Gustav Frištenský, manželé Zátopkovi a spousta dalších sportovců, kteří ve své době byli a dodnes jsou slavní.


 

Hořec, Jaromír

Zlato, stříbro, bronz

273 stran, Olympia Praha 1969

Dvacet pět životopisů nejpopulárnějších a nejznámějších československých sportovců všech dob. Od Gustava Frištenského po Věru Čáslavskou.

 


 

Dr. Václav Růžička

Jiří Lurich

134 str., asi 1904,vydala Praha, nakl. Václava Růžicky

Jiří Lurich,  jeho memoiry, zápasnické zkušenosti, názory na athletiku a sport vůbec a jeho duchaplná theorie a taktika řecko-římského zápasu. S kritickým prohráním posledního zápasnického turné Lurich-G. Frištenský – Eberle

 


 

S_pozdravem-_sile_zdar-_gustav_fristensky Břetislav Ditrych

S pozdravem, síle zdar, Gustav Frištenský 

416 str., 2003, vydavatel: Euromedia Group k.s. Praha

Kniha o sportovních úspěších Gustava Frišenského napříč jeho bohatou sportovní kariérou, kdy za svůj život se zúčastnil a vyhrál na 10.000 zápasů.

 


 

Silny-jako-gustav-fristensky Frištenská Zdena, Pavel Ševčík   

Silný jako Gustav Frištenský 

208 stran, 2011, vydavatel Pavel Ševčík   - Veduta

Reprezentační plnobarevné obrázková publikace věnovaná Gustavu Frištenskému, legendě českého sportu, vlastenci, čestnému, houževnatému a cílevědomému  člověku.

 


 

 Vladimír Novák

Zápas řeckořímský a volný styl

213 str., Praha 1964, Sport. a turist. vydavatelství a nakladatelství ÚV ČSTV

 

.

 


Jiří Lacina, Jaroslav Prchal

Gustav Frištenský – příběhy nejslavnějšího českého zápasníka

Vydala: Olympia Praha 1970

 .

.

 


kolektiv autorů

Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012 – 2014

226 stran,  21 obrazových příloh

vydalo: MSL Litovel, leden 2015

Ročenka obsahuje osobní fotografie i vzpomínky paní Marie Hanišové z Moravičan na Gustava Frištenského, zprávu o činnosti MSL v letech 2012, 2013, příspěvky z historie školy v Podolí,  z historie Bouzovska, vzpomínku na léto 1914 v Luké, zaniklé vsi v okolí Pňovic, využití písemností archivního fondu a význam kronikářských zápisů. 


Ferdinand Klindera

Český rolník napříš Argentinou

553  str., Praha 1912,vydala "Svépomoc" vydavatelského a tiskařského družstva zemědělců v království Českém v Praze, tiskem Rolnické tiskárny  

Český rolník Klindera z vesnice Spomyšli pod Řípem byl v době Rakousko-Uherska vybrán jako nejlepší zemědělec a vyslán do Argentiny, aby zjistil,jaká je zde úrodná půda pro pěstování pšenice, podmínky pro chov dobytka (které by se potom dovážely do Evropy) a celková situace pro kolonizací tohoto území. Při pobytu v Buenos-Aires se byl podívat na  ř.-ř. zápasech Gustava Frištenského, který byl zde oblíbeným miláčkem publika a v knize dopodrobna popisuje jeho zápasy i celkovou situaci zde. 


  kolektiv autorů

ROČENKA 2007

98 str. + 23 str.fotopřílohy

Knížka obsahuje články: o archeologickém výzkumu v Litovli, ochotnickém divadle, hanácké svatbě, továrně Emanuela Marka v Chudobíně, o ideálních vedutách průmyslových a obchodních objektů v Litovli i hodnotí Rok Gustava Frištenského. V roce 2007 upynulo 50 let od  úmrtí Gustava Frištenského a průběžně během roku se uskutečníla řada akcí na jeho počest. Ty jsou popsány právě v této Ročence 2007.


Rudolf Duše

Sport v Československu

301 str., 24 str. barevné obrazové přílohy,  1983, vydala Olympia Praha

 Kniha mapuje vývoj československého tělovýchovného hnutí od vzniku republiky v r. 1918  do r. 1983 (rok vydání  této publikace). Větší část knihy tvoří černobílé fotografie tištěné na křídovém papíru. Dobová reprezentační publikace.


Eva Obůrková, Milan Plch

KAM ZA PIVEM V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Jedinečný průvodce po českých pivovarech a minipivovarech, moderních pivnicích i útulných starosvětských hospůdkách – to je nová publikace z oblíbené řady tuzemských průvodců Kam v ČR. 

 


Břetislav Holásek, Ranáta Fifková + kolektiv autorů

Osobnosti Olomouckého kraje

414 str. , 2016, vydalo Vlastivědné muzeum v Olomouci

Výpravná encyklopedie přináší 688 životopisných medailónků významných osobností, kteří zanechali nesmazatelnou stopu v dějinách Olomouckého regionu. Kniha je zdrojem informací, pramenem poznání a pochopení výjimečných lidských osudů provázaných s tímto krajem.

 


Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál

Toulavá kamera 23

240 str., 2016, vydalo nakladatelství freytag a berndt Praha a Česká televize

Toulavá kamera je písemné ztvárnění velice populárního televizního seriálu, který již 13 let se každou neděli objevuje na obrazovkách České televize. V knize je 50 zajímavých tipů na výlet, včetně litovelské muzejní expozice o Gustavu Frištenském.


Břetislav Ditrych

 Co se stalo v Cerhenicích

225 str., 2006, vydala obec Cerhenice

 Minulost i současnost obce  středního Polabí, nedaleko Kolína - Cerhenic. V knize jsou zajímavé doklady o osudech obce a jejich obyvatelích.  Předkové GF pochází z Cerhenic a jim je věnovaná kapitola v této knize.


Stanislav Stejskal

Stalo se ve Slavkově, na Slavkovsku II

23 str., 2017, tisk Quatro print, Brno

Minulost Slavkova a Slavkovska. V knize je možné se dočíst o významných událostech, osobnostech. Obsahuje i dobové fotografie. Ve Slavkově žili i Frištenští - měli zde hostinec, dům, je zde hrobka a spoustu jiných poznatků o Frištenských


VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

Sborník nejlepších literárních prací žáků Základní školy Jungmannova v Litovli. 

6. ročník 2017. Vydala ZŠ Jungmannova Litovel, vlastním nákladem pro vlastní potřebu


 Vlasta Hůzová

Z historie obce Lužice u Šternberka

110 stran, 1. vydání, vydáno vlastním nákladem autora

Šternberk 2017

Kniha vydána u příležitosti 90. výročí stavby české menšinové školy v Lužicích. Mimo základních údajů o obci, jsou zde zachyceny skřípky vzpomínek pamětníků, památky, zajímavosti i významné osobnosti obce.


 Ladislav Kochánek

 1000 československých rekordů

 187 stran, vydalo nakladatelství Olympia

Praha 1976

 Jeden z prvních pokusů o výběr československých superlativů, rekordů a unikátů. Fotografie GF je ve vnitřní části přelepu, text uvnitř v knize.


kolektiv autorů

Encyklopedie tělesné kultury

2 díly, 2x450 str., Olympia Praha 1988

Encyklopedie jako rychllý prostředek informace je stručným, zhuštěným a zárověň rychlým způsobem orientace v daném tématu těloívýchovy a sportu.  Obsahuje přes 8000 hesel, 800 fotografií a na 400 kreseb


 Město Litovel

Prezident Zeman v Litovli 6.3.2014 a předání knihy Silný jako Gustav Frištenský


Lubomír Šik

Hanácké Benátky a jejich památky

130 stran, 2019, vydal Lubomír Šik vlastním nákladem - interní výtisk

Kniíha o historii památných domů a kostelů, včetně různých drobných památek, nápisů a křížů, pamětních desek, domovních znamení, soch, plastik apod. ve městě Litovli. Kniha je doplněna Šikovými básničkami a zdařilými fotografiemi daných objektů.


100_let_ceskeho_sportu

Kolektiv autorů

100 let českého sportu 1918 - 2018

432 stran, pro Českou unii sportu vydalo Nakladatelství Olympia v r.2019

Kniha podrobně mapuje celou historii československého a českého sportu až do současnosti, připomíná nejdůležitější události, nejslavnější vítězství i největší osobnosti. Vzdává hold všem generacím sportovců.

Img_2759


Dušan Fajkoš

Genius loci Moravy a Slezska

136 str., vydal FAHAKL,z.s.

Budoucnost vychází z minulosti. Pak mohou i z uvadlých včerejšků vyrůst nové svěží zítřky - je motto této knihy. Kniha vzbuzuje zájem o naši historii a nenásilnou a graficky přitažlivou formou nám objasňuje historické události. Od Jantarové stezky, přes Řád německých rytířů, silného Gustava či Elišku Junkovou, válečné bombardéry až po koňskou duši.


Kocourek_-kral_zelea_a_srandy

Jiří Vondrák

Král železa a srandy

355 str., první vydání, Petrus Publishers, 2018

Franta Kocourek (*21.2.1947 - + 16.7.1991), věhlasný silák z Brna. Udivoval svými siláckými kousky i nezapomenutelným humorem.


Zdeněk Susa

Pivní putování

 245 str., vydala v Edici ČT Česká televize, r. 2020

 Pojďte s námi za lahodným nápojem, který je od pradávna spojen s hlubinami českých tradic, české vědy i kultury. Dozvíte se, jak vzniká pivo a jaké je umění jeho výroby, vniknete do tajů sladařství a pivovarnictví.


Galerie brněnských osobností, 1 díl, A-K

Zdeněk Chmel

160 stran, vydalo Vydavatelství ANTE Brno, 1998

Kniha je sestavena jako slovník. Jednotlivé osobnosti tvoří samostatná hesla v abecedním pořádku, většinou doplněné fotografiemi. Každé osobnosti je věnován rozsah zhruba 1 stránky.


Kniha SILNÝ JAKO GUSTAV FRIŠTENSKÝ

Autoři: Zdenka Frištenská, Pavel Ševčík

Vydalo: Nakladatelství Veduta v r. 2022, II.  upravené a doplněné vydání, Formát A4, 208 stran

Životopisná publikace plná barevných fotografií, historických dokumentů a spousty zajímavých informací z doby, kdy Gustav Frištenský šířil slávu českého sportovce po celém světě

Cena: 490,- + poštovné KONTAKT


Moje máma z Terezína

Autoři: Frank Frištenský, Pavel Baroch

Pohnutou terezínskou minulost před synem tajila. Frištenský příběh Hany Kleinové rozkrývá v knize

Hana Kleinová se z terezínského ghetta vrátila jako sirotek. Aby netrápila své děti, o vlastní minulosti s nimi nikdy nemluvila. Pohnutý osud vypátral až po její smrti syn Frank Frištenský, sportovec a trenér z rodiny slavných zápasníků. Mnoho let utajovaný a silný příběh popsal v knize Moje máma z Terezína, o jejímž vzniku se rozpovídal na CT24 v událostích komentářích. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3404600-pohnutou-terezinskou-minulost-pred-synem-tajila-fristensky-pribeh-hany-kleinove

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/frank-fristensky-nikdy-jsem-mamu-nevidel-veselou-40377696


Postupně doplňujeme literaturu. Jestli máte nějakou, která je o Gustavu Frištenském a nenalezli jste ji v této sekci, budeme velmi rádi, když nám napíšete. Na kontakt