32. ročník memoriálu Gustava Frištenského

XXXII. ročník Memoriálu Gustava Frištenského v řecko-římském zápase se zrealizoval v sobotu 12. října 2019 v Sokolovně v Prostějově

1 – poháry pro nejlepší závodníky

2 – slavnostní zahájení Memoriálu GF

3 – závodníci

4 – soutěž

5, 6, 7,  - soutěžící

8 – předávání  medailí

9  – Zdenka Frištenská (praneteř Gustava) a Belo Svitek (předseda Svazu zápasu ČR)

10 – Belo Svitek a Jindřích Hejčík, který zde(obdržel k 70. narozeninám čestné uznání a plaketu) 

11 – zleva: Jindřich Hejčík (trenér zápasu), Zdenka Frištenská (praneteř Gustava),  Karlos Vémola (smíšené bojové umění, bývalý kulturista, zápasník a člen Sokola), Karel Vémola (otec) 

 

XXXII. ROČNÍK MEMORIÁLU GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO UKÁZAL SVOJE CHAPADLA
NEJSTARŠÍHO OLYMPIJSKÉHO SPORTU A ZAPLNIL OPĚT NAŠÍ SOKOLOVNU.
23 ODDÍLŮ , 185 BORCŮ ČESKÉ REPUBLIKY A ZAHRANIČÍ,POSTAVILO DESETIČLENNÁ DRUŽSTVA,KTERÁ BOJOVALA NA DVOU ŽÍNĚNKÁCH V SOUTĚŽI JEDNOTLIVCŮ O MEDAILE A DRUŽSTVA O POHÁRY S ŠTÍTEM GUSTAVA A KARLOSE TERMINÁTORA.

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP ZAHÁJILA DR.ŘEHŮŘKOVÁ HELENA,PŘIVÍTALA HOSTY Z SZČR,
ČOS,BELO SVITKA, TESÁRKA,ZA MĚSTO PROSTĚJOV JIŘÍHO POSPÍŠILA,TAKÉ ZDENKU FRIŠTENSKOU.
PAK PŘEDSEDA ODDÍLU ZDENÉK PETRŽELA PŘEDAL SLOVO KARLOSOVI,KTERÝ
ZAHÁJIL SOUTĚŽ. PŘI NÁSTUPU A ZAZNĚNÍ ČESKÉ HYMNY V NÁDHERNÉ ATMOSFÉŘE, ÚČASTNÍCI
UCTILY PAMÁTKU MINUTOU TICHA KARLA GOTTA.

VÝSLEDKY DESETIČLENNÉHO DRUŽSTVA SOKOLA I PROSTĚJOV VE SLOŽENÍ:
KOLÁŘ VÍT BRONZOVÁ,ADAM DADÁK STŘÍBRO,ŠTĚPÁN KŘENEK ZLATÁ,ŘEHŮŘEK
PETR BRONZ,ŠEMICKÝ VÁCLAV 4. MÍSTO,VYCHODIL MICHAL STŘÍBRO, TOMIGA
FRANTIŠEK BRONZ,KOČÍ JAKUB ZLATO A ANTAL EDUARD STŘÍBRO.
V NEJSTARŠÍ KAT. ŽÁKŮ SOKOL I PV ZÍSKAL SOKOL PV I. MÍSTO DRUŽSTEV.
2. MÍSTO HAVLÍČKŮV BROD. 3.MÍSTO UKRAJINA .4. MÍSTO HODONÍN 5 MÍSTO
HRADEC KRÁLOVÉ.6.MÍSTO OLYMP PRAHA. 7.MÍSTO OLOMOUC. 8.MÍSTO OSTRAVA.
9.MÍSTO ČECHOVICE. 10.MÍSTO VYŠEHRAD PRAHA.

TRENÉR A ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK JINDŘICH HEJČÍK DĚKUJE VŠEM,KTEŘÍ POMOHLY VYTVOŘIT TAK KRÁSNOU ATMOSFÉRU ZE STRANY POŘADATELŮ, HOSTŮ, ROZHODČÍCH I TRENERŮ. NAPŘ.ZA PRAHU MICHALA HANÁKA A DÍK TERMINÁTOROVI K MOJIM SEDMDESÁTINÁM A PŘEJEME HODNĚ SIL JEMU V LISTOPADU V JIŽ VYPRODANÉ PRAŽSKÉ ARENĚ.
Zapsal: Jindřich Hejčík, Prostějov, 2019