výroční členská schůze SGF 2021

Dobrý den / Ahoj,

vzhledem k současné situaci není možné uspořádat výroční členskou schůzi Spolku Gustava Frištenského (SGF) s osobní účastí. Proto vás prosím o přečtení a vyjádření se do konce února 2021. Budeme rádi za každý nový podnět k činnosti. Po tomto termínu bude zápis považován za schválený a platný.

1)  zpráva o činnosti SGF za r. 2020 - viz Bulletin v příloze tohoto mailu

2)  zpráva o hospodaření

Grantový příspěvek na celoroční činnost SGF od města Litovel jsme využili ze 2/3. Zbývající 1/3 jsme vrátili zpět městu  Litovel v květnu 2020, kdy nás o to písemně požádali.

Grantový příspěvek od Olomouckého kraje na Siláckou Litovel Gustava Frištenského nám byl schválen, ale z důvodu  epidemiologických opatření jsme nemohli akci uskutečnit a dotace nebyla vyplacena.

Jiné granty či dotace jsme neměli.

Spolek za rok 2020 hospodařil s celkovými příjmy 59´752 Kč a celkové výdaje 54´775 Kč. Bohužel se neuskutečnila spousta  akcí.

3) plán akcí na r. 2021 - viz Bulletin v příloze.

Silácká Litovel Gustava Frištenského – je v plánu uskutečnit 29.5.2021. Prosím členy o shánění sponzorů a sportovních týmů  (mužské i ženské). V případě neuskutečnění akce budou dary sponzorů a zápisné sportovců vráceny.

4) úhrada členských příspěvků na r. 2021. Výše zůstává stejná, tj. 500,- Kč, platba do konce února 2021 . Č.ú.: 268517131/0300 . Do zprávy pro příjemce uveďte prosím svoje příjmení, díky.    

 

Pěkný den

Ing. Frištenský Miroslav Ph.D.

předseda spolku Gustava Frištenského