Frank Frištenský

Frank FristenskýFrank Fristensky (* 1948)

"Historie musí být napsán v, a pro pozůstalé." -Anonymous        

   Narodil jsem se v roce 1948 v Olomouci, krátce po neslavném komunistickém převratu v únoru tohoto roku v bývalém Československu (dnešní Česká republika. Od roku 1996, bydlím v Durango, Colorado.

   Můj dědeček František Frištenský byl velmi dokonalý atlet a mistr v zápase, ale vždy ve stínu svého staršího bratra, "svět superman" zápasníka Gustava. Kromě toho byl také velmi oddaný a pracovitý zemědělec. V roce 1953, v podstatě přes noc, vláda znárodnila farmu mých prarodičů v tzv.  průběhu procesu kolektivizace. Moji prarodiče byli uvězněni, zatímco vládní úředníci brali všechny jejich majetky, osobních věcí  a dobytek. Až do té doby, moji rodiče a já jsme žili na farmě.

   Až mnohem později jsem zjistil, že jméno Fristensky je prestižní v zemi. V té době jsem se začal více zajímat o sportovní úspěchy Frištenských , pochopil jsem, že se mě zmocnilo jejich kouzlo a že mě bude neustále pronásledovat v  mých osobních atletických kláních.

   Bylo mi 19 let, když v roce 1968 začalo Pražské jaro - velké politické a ekonomické změny. Byla to velmi optimistická a vzrušující doba, ale to netrvalo příliš dlouho. Dne 21. srpna 1968, sověti prokázali svou velikou  moc  a svými tanky převálcovali zemi slibného jara.  21. září téhož roku jsem já, moji dva mladší bratři i rodiče přeběhli do Švýcarska.

   Prvních pár měsíců, dokonce i let prožitých ve Švýcarsku jsem se cítil jako v pohádce.  Transformace života za železnou  československou oponou a komunistická ideologie, která v Česku  bušila každý den, na nový západní životní styl byla nepopsatelná. Tento přechod se ukázal příjemný i vzrušující, když jsem se přestěhoval v roce 1978 do Spojených států.  Už jako  malý kluk jsem slýchával od svého dědečka: „ Pokud byste chtěli dosáhnout něčeho ve svém životě, musíte se přesunout do Ameriky.“  No, tam jsem dal na jeho radu.

   Jak jsem stárl, uvědomoval jsem si a stále jsem cítil větší touhu zjistit o co nejvíce informací o zděděném příjmení Fristensky. Vypravil jsem se do České republiky pátrat po těchto kořenech. Rodina mé matky zcela zahynula v nacistických koncentračních táborech - s výjimkou jejího bratra Petra, který utekl z vlaku  smrti na konci druhé světové války (což jsem se dozvěděl  až mnohem později). Nikdy jsem se neptal, a když jsem chtěl vědět, bylo už příliš pozdě. Mnoho starší generace Frištenských  již není s námi, a proto je  moje poslání shromažďovat co nejvíce  informací, a ty uchovat  pro naše budoucí generace.

"Jako větve na stromě, může našimi životy růst v různých směrech, ale naše kořeny zůstávají jako jeden."

Durango, Colorado, USA 
2011