Všichni jsme příbuzní

   Že máme každý rodiče je samozřejmost. Alespoň z biologického hlediska každý z nás vznikl tak, že se spojily dvě pohlavní buňky dvou lidí opačného pohlaví. Pokud bychom si nebyli příbuzní muselo by na světě před mnoha tisíci lety žít neuvěřitelné množství lidí.

Pro představu uvádím hypotetický příklad:

   Předpokládejme, že někdo se narodil v roce 2000. Jeho rodičům bylo v té době 20 let. Rodičům rodičů, když se narodil jejich potomek bylo také dvacet let. Prostě jednotlivé generace jsou od sebe v tomto příkladě 20 let a každý má dva rodiče. Počítejte se mnou v tabulce.

   Pozor: tedy v roce 1600 by muselo toto hypotetické dítě mít přes dva miliony prapra…praprarodičů. V roce 1 našeho letopočtu máme tolik prapředků, že číslo obsahuje 33 řádů. Jednoduše řečeno číslice a 32 nul. A ještě jedno přirovnání: kdyby tito naši prvotní rodiče vážili každý 50 kilogramů, dojdeme k úžasnému číslu. A když hmotnost převedeme na objem, tedy 1 kg =1 litr, dojdeme k závěru, že by zde muselo být tolik lidí, že by vyplnili krychli o hraně 3.987.084 km, což je třikrát víc než rovníkový průměr našeho Slunce.

   Opravdu jsme si všichni příbuzní?!?…?!?. Jen s někým jsme na stromě rodokmenu blíže a s jiným naopak. Bylo by velmi zajímavé vědět, kde se protínají rodokmeny jednotlivých lidí.

   S touto myšlenkou, hypotetickou úvahou i odvážným tvrzením jsem se zabývala jako bývalá učitelka matematiky, která ví, že matematická hra s čísly je zábavná a vede k zajímavým zjištěním, nebo vám to zajímavé nepřipadá? Jsou to pouze teoretické úvahy, vycházející z matematických závislostí a posloupností a nezohledňující žádné vnější vlivy, které ovlivňují a utváří náš život. Pokud jsi to dočetl až sem, díky za pozornost.

A dále už zase vážně, Zdenka Frištenská