Soutěžní disciplíny Silácká Litovel 2015

Soutěžní disciplíny - SILÁCKÁ LITOVEL 2015

 

1 disciplína – SHYBY NA HRAZDĚ

Shyby provádí soutěžící na hrazdě s vlastní vahou.  Libovolný úchop je na šíři ramen, Každý shyb začíná ve visu, při kterém jsou paže zcela napnuty a končí dotykem hrazdy bradou zvrchu. Započítává se počet úplně dokončených shybů bez švihu.

 


2 disciplína - SKOK DALEKÝ Z MÍSTA

Soutěžící skáče snožmo – oběma nohama zaráz, každý má pouze jeden skok. Měří se celková délka skoku všech 4 soutěžících, od odrazové čáry prvního po poslední dotek paty posledního po doskoku. 


3 disciplína - BENCH PRESS NA ROVNÉ LAVICI S VELKOU ČINKOU

Soutěžící provádí soupažný tlak v lehu na rovné lavici s velkou činkou. Tlak se provádí z napnutých paží do úplného doteku hrudníku. Je zakázáno odrážet osu činky od hrudníku a prohýbat trup  do „mostu“. Šířka úchopu podle uvážení soutěžícího, širší než šířka ramen. Započítává se každý úplně a regulérně provedený soupažný tlak. Hmotnost činky je 70 kg.


Přestávka


4 disciplína - HOD MEDICIMBÁLEM PŘES HRAZDU

Disciplína se provádí ve dvojici závodníků ze stejného družstva.  Každý stojí na opačné straně hrazdy. Po dobu  jedné minuty si oba závodníci střídavě přehazují medicinbal  o hmotnosti 10 kg přes hrazdu libovolným způsobem. Podmínkou je, že druhý závodník musí přehazovaný medicinbal chytit, jinak se přehoz nezapočítává.  Tedy každé družstvo má 2 dvojice, každá dvojice hází 1 minutu a započítává se počet přehozů obou dvojic. 


5. disciplína - PŘEMISŤOVÁNÍ  BŘEMENE

Přemisťování břemene na čas po pevné vytyčené trase. Družstvo startuje z jedné strany kde je časomíra na druhou stranu trasy, kde jsou břemena různých velikostí a hmotností. Úkolem družstva je v co nejkratším časovém limitu přenést všechna břemena. Břemena může nést i několik závodníků současně. Po celou dobu přemisťování nesmí závodníci břemeno upustit, položit či jinak se dotknout podlahy. V opačném případě se za každý dotek přičítá 10 trestných sekund. Taktika a strategie přenosu je plně na uvážení družstva.


 6. disciplína – VZPĚRAČSKÝ NADHOZ

Započítává se počet úplných zvednutí velké činky o hmotnosti 50 kg. Činka se zvedne oběma rukama ze země do pasu. Soutěžící stojí vzpřímený a zapojit se může jakkoli celé tělo. Na pokyn rozhodčího začne ve stanoveném časovém limitu jedné minuty zvedat činku na hrudník a potom nad hlavu do napnutých paží a zpět. Po dobu výkonu nesmí soutěžící položit činku na zem. Jakmile položí činku na zem nebo mu upadne, soutěž pro něho končí.  Počítá se počet opakování za 1 minutu.