Cena Olomouckého kraje za sochu Frištenského

Ve středu 9. dubna 2014 proběhlo v Prostějově předávání cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v roce 2013. Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění byla udělena sochaři Mgr.A. Jiřímu Fingerovi za vytvoření sochy Gustava Frištenského v litovelském parku. Porota ocenila nejen umělecké a technické provedení sochy, ale také to, že její osazení obohacuje vzhled města, upozorňuje na významnou osobu s ním spjatou a přispívá k vytvoření novodobých kulturních tradic města. Pan sochař se rozhodl ocenění zapůjčit městu Litovel. Zájemci si ho budou od května moci prohlédnout v novém informačním centru.

Cena Olomouckého kraje za sochu Frištenského