Sportovní den dětí litovelských mateřských školek 6.6.2023

Proběhl v úterý 6. 6. 2023 na dopravním hřišti v Litovli. Zač. v 9:00, konec v 11:00 (děti oběd stihli ve své školce). S sebou měli sportovní oblečení a obutí, event. pití, svačinka. Sportovní disciplíny: hody balonky na cíl, shazování plechovek, přeskoky přes švihadlo, přenášení různých břemen, skoky (do dálky, v pytlích…), zvedání činky (ruční posilovače, ohýbání podkovy…), přetahování lanem…apod. Disciplíny byly úměrné věku, všechny děti je zvládli. Na závěr dostali za úspěšné zvládnutí všech sportovních disciplín diplom, medaili a drobou odměnu za splnění všech úkolů. Pořadatelem byl Spolek Gustava Frištenského. Účast byla zdarma.


finančně a materiálně podpořili: