SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

SILÁCKÉ KLÁNÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY FRIŠTENSKÉHO V LITOVLI

Za krásného, slunečného dopoledne si všechny děti Mateřské školky na ul.G.Frištenského v Litovli vyzkoušely silácké sportovní disciplíny. Skákaly do dálky, přenášely břemena, házely na cíl, přeskakovaly lavičku, dělaly dřepy, cvičily s činkami a i když skutečnou podkovu neohly, vytvořily pro rodiče z drátu srdíčko. 

Děti, kteří letos končí a v září nastupují do školy byly odměněny pamětním listem absolventa MŠ a za absolvování všech disciplín obdržely od pořadatelů medaili. Akce se uskutečnila 7.6.2016