Sportovní den pro děti MŠ Frištenského 6.6.2017

V úterý 6.června 2017 se zrealizoval sportovní den pro dětí Mateřské školky Frištenského v Litovli. Děti soutěžili v různých sportovních disciplínách, které byly úměrné jejich věku a schopnostem. I když narovnat Gustavovu podkovu se jim nepodařilo, přesto dokázali vyrobit z drátu srdíčko. Dokázali přenést pytle či krabice, skákat přes švihadlo, dělat dřepy, zvedat činky apod.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.