Catch as catch can

   V Anglii, Americe, v britských koloniích i v Austrálii se pěstuje zápas ve volném stylu (catch as catch can), a to jak na amatérské tak i profesionální bázi. V posledních letech pronikl zápas ve volném stylu také do Evropy, protože je součástí programu olympijských soutěží. Nejvíce se pěstuje v severských státech, Belgii, Francii, Švýcarsku, Maďarsku a Turecku, v ostatních zemích méně; rovněž u nás nezapustil přes veškerou snahu některých činitelů pevné kořeny a soutěže ve volném stylu jsou pořádány jenom ojediněle, ačkoliv máme řadu dobrých volnostylařů. Zápasník těžké váhy Klapuch dobyl II. ceny na mistrovství Evropy ve Stockholmu v roce 1934 a II. ceny na olympijských hrách v Berlíně.

Catch as catch can

   Zápas ve volném stylu připouští všechny chvaty na celé tělo, kromě dvojitého nelsonu, nůžkového chvatu přes břicho a chvatů strangulačních.Zakázáno jest rovněž jako při zápase řecko-římském kroucení prstů, kopání, škrábání, tahání za vlasy a škrcení, naproti tomu hákování a podrážení nohou a akce nohama jsou dovoleny.

Catch as catch can

Catch as catch can