Ostatní sporty

   Současné Silové sporty můžeme rozdělit z několika hledisek a různých úhlů pohledů. Jedno však mají společné – a tou je individuální síla sportovce, která je získána cíleným, usilovným tréninkem .

1.Klasické silové sporty

- Silový trojboj (též powerlifting) je silový sport skládající se ze 3 disciplín: dřep, bench-press (též tlak na lavici) a mrtvý tah. Silový trojboj je hodně podobný vzpírání, v obou těchto sportech se zvedají velké váhy v různých disciplínách a závodník má na každou z nich tři pokusy. Sportovec věnující se silovém trojboji se nazývá lifter nebo také powerlifter.

- Vzpírání je olympijská sportovní disciplína, při které se vzpěrač snaží kombinací síly a rychlosti zdvihnout nad hlavu co nejtěžší zátěž. Mezinárodní organizací zastřešující soutěže ve vzpírání je Mezinárodní vzpěračská federace (IWF) se sídlem v maďarské  Budapešti.

- Arm Wrestling (páka- sportovní přetláčení rukou) je sport, který provozují vždy dva sportovci. Každý umístí jednu ruku (buď oba pravou, nebo levou) na podložku, přičemž se musí lokty dotýkat podložky a snaží se toho druhého přetlačit rukou. Cílem je přetlačit - dotknout se hřbetem soupeřovi ruky podložky. Soutěže v armwrestlingu jsou rozděleny podle váhových kategorií, rozdělených na levou a pravou ruku. Omezeny jsou také striktními pravidly. Každému sportovci hrozí za jejich porušení fauly (např. za nadzvednutí lokte z podložky, či předčasný start). Pravidla se zároveň snaží zamezit možnosti zalomeného zápěstí před startem, které by mohlo vést k výhodě jednoho ze sportovců

2.Formování postavy

- Kulturistika - je sport, jehož cílem je dosáhnout požadovaného vzhledu těla. Při tom se hodnotí např. mohutnost a vyrýsovanost svalstva, svalová hmota, symetrie a estetičnost postavy apod. Příprava probíhá posilováním doma i v posilovnách. Neméně důležitá je správná strava zaměřená na dostatečný přísun potřebných živin, zejména bílkovin. Někteří kulturisté však urychlují nárůst svalové hmoty pomocí zakázaných látek (doping), jako jsou např. anabolické steroidy. Posledním faktorem důležitým pro dokonalý vzhled je dostatek odpočinku po namáhavém tréninku.

- fitness – jsou sportovní aktivity i celkový životní styl, který má za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy apod., při současném působení na upevňování zdraví a rozvoje síly. Pro fitness cvičení se používají kromě tradičních činek i různé speciální fitness stroje, fitness trenažéry apod.

3. Vrhy a hody 

Jjsou zařazeny mezi lehkou atletiku, avšak tyto sporty jsou charakteristické  velikou fyzickou zátěží , čili svalovou prací, vyžadující velikou koncentraci síly ve velice krátkém časovém úseku.

 - Vrh koulí – koulař musí, zvláště ve finální fázi, relativně po krátké dráze zrychlení, vyvinout největší sílu v co nejkratším čase. Koule se pohybuje plynule po vzestupné dráze, přičemž koule je na začátku vrhu držena v co nejbližší blízkosti závodníkovy čelisti, nebo se jí dotýká. Ruka nesmí být během pokusu spuštěna z této polohy a koule se nesmí dostat za rovinu ramen, což by bylo považováno za hození koule, nikoli za vrh.

-Hod diskem – hlavním cílem je, aby sportovce odhodit malý těžký disk do co největší vzdálenosti. Před hodem se diskař postaví do vyznačeného zpevněného kruhu, ve kterém se s roztaženými pažemi roztočí, aby tím získal vyšší kinetickou energii. V pravou chvíli při otočce vypustí disk, který za letu naplocho rotuje a přistane do vyznačené výseče. Hodnocena je vzdálenost prvního dotyku disku se zemí od kruhu. Mužský disk má hmotnost 2 kg a průměr 220 mm, ženy používají 1kg disk o průměru 182 mm. Diskařský kruh má průměr 2,5 metru a ze tří stran je obklopen drátěnou klecí nebo sítí, která případně zastaví disk mířící z kruhu mimo výseč do hlediště.

-Hod kladivem -  sportovci snaží odhodit tzv. kladivo do co největší vzdálenosti. Sportovní náčiní označované jako kladivo nemá podobu běžného kladiva, nýbrž jde o kovovou kouli připevněnou silným kovovým drátem k držadlu . Při hodu se atlet-kladivář nejprve postaví do vyznačeného zpevněného kruhu o průměru 2,14 m, zády k výseči, uchopí držadlo oběma rukama a roztočí ho kolem těla. Poté se třikrát nebo čtyřikrát otočí kolem své osy a ve vhodný okamžik nářadí vypustí. To posléze dopadne do kruhové výseče a vzdálenost od kruhu k prvnímu dotyku kladiva se zemí se hodnotí. Koule na konci kladiva je stejná jako koule používané při vrhu koulí, tzn. váží 7,26 kg u mužů a 4 kg u žen. Délka kladiva se pohybuje mezi 117–121,5 cm u mužů a 116,0–119,5 cm u žen.