Wrestling

  WRESTLING má své kořeny ve starověkém Řecku. Z počátku byl  využíván jako kondiční každodenní trénink  vojáků.  Je to také nejstarší zaznamenaný soutěžní sport ve světové historii. Dodnes se dochovalo mnoho vyobrazení zápasů , např. na mincích,  na  keramických výrobcích, v dochovaných dobových kresbách i v trojrozměrném ztvárnění pomocí soch.  V současnosti existuje více než 1000 různých stylů zápasu. Unikátní místní formy zápasu se nacházejí v různých zemích po celém světě. Dnešní wrestling je amatérský i profesionální zápas, kde jsou dopředu známá pravidla, předpisy, soutěžící se dopředu přihlašují. Říká se, že deset minut zápasu je lepší, jak hodina monotónního cvičení. Zápas pomůže k rozvoji síly, zdraví, sebedůvěry, a hlavně uchová svěží mysl a mladé tělo. Zápas napomáhá k všestrannému a poměrně rychlému vývoji těla a rozvoji svalstva, narovnává tělesné deformace, způsobené jednostrannou činností a zátěží, pomáhá rozvíjet a uchovat svěží mládí, vitalitu, energii a celkovou odolnost organismu